Menu
Obec Žabčice
Žabčice

Volba prezidenta republiky 2023

Výsledky prezidentských voleb 2023

Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu Parlamentu ČR nejpozději 90 dnů před jejím konáním tak, aby se konala v posledních 60 dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky.

 

Volba prezidenta republiky se koná:

 

1. na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek 13. ledna 2023 a sobota 14. ledna 2023.  První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

 

2. v zahraničí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "zastupitelský úřad ČR"), ve 2 dnech, kterými jsou:

 

a. čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

 

b. pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

 

c. pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech.

 

 

V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů (27. ledna 2023 a 28. ledna 2023) druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

 

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

 

 

Kdo může volit?

 

Voličem je občan ČR

  • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let;
  • ve  druhém  kole  pak i občan ČR, který  alespoň  druhý den konání  druhého kola voleb dovrší věku 18 let, a nemá:
    • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
    • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

 

 

Kde probíhá hlasování?

 

Hlasování probíhá na území ČR a i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

 

Na území ČR volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. tam, kde má trvalý pobyt.

 

V zahraničí může volič hlasovat na zastupitelském úřadu ČR, u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů. Výjimkou jsou v obou těchto případech voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

 

 

Jak zjistím kdy a kde mohu hlasovat?

 

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

 

Obdobně informuje voliče žijící v zahraničí příslušný zastupitelský úřad ČR o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání případného druhého kola volby prezidenta.

 

 

Hlasovací lístky

 

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území ČR na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR.

 

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

 

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidáta nebyla zaregistrována.

 

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

 

 

Průběh hlasování

 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

 

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

 

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování na voličský průkaz

 

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého pobytu, anebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

 

S voličským průkazem může volič hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

 

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

 

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Pozor! Hlasování do přenosné volební schránky v zahraničí není možné.

 

 

Návrat na území ČR ze zahraničí

 

Pokud volič po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbě prezidenta, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.

 

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta nebo ve dny volby okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
skoro jasno 24 °C 12 °C
pondělí 24. 6. zataženo 23/14 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 23/14 °C
středa 26. 6. déšť 21/14 °C

Svátek a výročí

Svátek má Zdeňka

Facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30