Menu
Obec Žabčice
Žabčice

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr odpadů ŽABČICE

 

Provozní doba

Úterý:            15:00 – 18:30 hodin   

Čtvrtek:         15:00 – 18:30 hodin   

Sobota:         08:00 – 12:00 hodin

 

Přehled odpadů, které lze přijmout do zařízení na základě povolení vydané odborem životního prostředí KÚ JMK.

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

16 01 03

Pneumatiky

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 13*

Brzdové kapaliny

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

17 04 05

Železo a ocel

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Zásady

20 01 17*

Fotochemikálie

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 25

Jedlý olej a tuk (pouze rostlinného charakteru)

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad.

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 03

Uliční smetky

20 03 07

Objemný odpad.....

Poznámka

* je zvýrazněn nebezpečný odpad.

Odpady jsou zařazeny dle Katalogu odpadů

 

Přejímka odpadů – administrativní postup

Při převzetí odpadu jsou obsluhou zařízení (dále jen „obsluha“) zaznamenávány:

•        datum dodávky,

•        kód druhu a kategorie,

•        hmotnost,

•        totožnost dodavatele odpadu (dále jen „dodavatel“) nebo původce.

K přijatému odpadu vydá provozovatel na vyžádání písemné potvrzení s uvedením identifikačního čísla zařízení.

 

U přejímky odpadů, mimo jiných uvedených v § 8, odstavci 2 vyhlášky, je provozovatel povinen identifikovat odebírané odpady a fyzické osoby, od nichž má v úmyslu odpady odebrat (včetně poznamenání hodiny odebrání), a vést o těchto skutečnostech evidenci. K plnění druhé podmínky je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob. Přitom postupuje podle zákona o ochraně osobních údajů. Identifikací fyzických osob se rozumí zjištění:

•        jména a příjmení,

•        data narození,

•        adresy trvalého pobytu nebo pobytu,

•        čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti.

Povinnost platí zejména u příjmu kovových odpadů

15 01 04     Kovové obaly

17 04 05     Železo a ocel

17 04 11     Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

20 01 40     Kovy

Bez identifikace fyzických osob nelze odpady přijmout!

 

Praktický postup při manipulaci s odpady

Občané s možností dodávat odpad do zařízení (nebo též „uživatelé systému“) předkládají obsluze, nezná-li je, průkaz totožnosti k ověření trvalého bydliště, resp. potvrzení o uhrazeném místním poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“) v daném kalendářním roce, stanovený obecně závaznou vyhláškou.

Zařízení představuje nezbytný doplněk systému nakládání s odpady na území Obce Žabčice. Je určeno všem občanům bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, vyznání, sociálního postavení a rasové příslušnosti. Pomáhá uspokojivě a efektivně řešit sběr vytříděných dílčích množství příslušných druhů odpadů. Reprezentuje místo, kam tyto řízeně předávat. Přispívá ke snižování množství komunálních odpadů ukládaných na skládky a zároveň zvyšuje procento separovaných složek s jejich následným využitím jako náhrady primárních surovin. Podílí se na eliminování nelegálního způsobu odstraňování odpadů a nežádoucích dopadů „černých skládek“ a s tím spojeného rizika kontaminace životního prostředí odpady, zejména nebezpečnými. Je provozováno na odpovídající úrovni a v souladu s nejlepšími dostupnými technikami.

 

Odpady 2021.pdf (126.59 kB)

Odpady 2022 .pdf (124.95 kB)

Odpady 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 125.96 kB

 

 

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 33 °C 18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 28/17 °C
středa 24. 7. oblačno 25/14 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 23/14 °C

Svátek a výročí

Svátek má Magdaléna

Facebook

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4