Menu
Obec Žabčice
Žabčice

Studie a analýzy

Monitoring podzemních vod studní v obci

Jednorázový monitoring podzemních vod studní využívaných na území obce Žabčice byl uskutečněn 9. 4. 2024.

Pro potřeby průzkumu byly studny označeny jako St. Hřiště, St. Hřbitovní, St. Nádražní a St. DPS:

·         St. Hřiště je situovaná v jižní části obce při obecním fotbalovém hřišti u jihovýchodního rohu budov náležících k hřišti. Voda ze studny slouží sezónně k závlaze hřiště.

·         St. Hřbitovní byla vybudována v centrální části obce v parku při ulici Hřbitovní naproti hřbitovu. Voda slouží k zalévání vegetace v areálu hřbitova.

·         St. Nádražní se nachází v severní části obce u hřiště za sokolovnou; v zimě voda slouží k výrobě ledové plochy na hřišti.

St. DPS je umístěna v zahradě domu s pečovatelskou službou v severní části obce na hranici katastrálního území obce Unkovice. Voda je ze studny vyvedena do prádelny domu a využívána k úklidu.

Podzemní voda ze všech čtyř monitorovaných studní je dle výsledků analýz vhodná pro závlahu, jelikož nepřekračuje limity stání normy ČSN 75 7143 u žádného z ukazatelů.

K pitným účelům není vhodná mj. z důvodu vysokých koncentrací dusičnanů, což je pravděpodobně dáno vlivem hnojení půdy a nedostatečnou mocností nadložního izolátoru (povodňové hlíny), tedy zemin s významně nižší propustností mezi povrchem a hladinou podzemní vody. Studna v ul. Hřbitovní navíc vykazovala nadlimitní koncentrace železa.

Celou zprávu naleznete pod odkazem:

Žabčice - monitoring studní Typ: PDF dokument, Velikost: 1.24 MB

 

Monitoring kvality ovzduší v obci

Na základě žádosti obce byly Žabčice zařazeny do krajského programu sledování kvality ovzduší z hlediska prašnosti. Obec se nachází v oblasti ohrožené větrnou erozí, v blízkosti různých technologických provozů a s poměrně značným dopravním zatížením. To jsou, společně s místními topeništi, významné zdroje prachových částic. Prachové částice poškozují dýchací a srdečně-cévní systém. Navazují se na ně různé škodlivé látky, ty jsou pak větrem přenášeny i dále od zdroje. Byly sledovány větší částice (PM10), které pocházejí především z obnažených povrchů (např. sklizená pole, pískovny) a zdraví škodlivější menší částice (PM2,5), ty obvykle pocházejí ze spalování organických látek (např. autoprovoz, kotle na tuhá paliva).

V obci byla za účelem sledování umístěna mobilní měřicí stanice. Mimo prašnost byly měřeny i meteorologické parametry (směr a rychlost větru, teplota vzduchu). To umožňuje přesnější vyhodnocování dat, jako např. stanovování směru, ze kterého je znečištění nejvýznamnější. Podrobné výsledky monitoringu jsou v odborné zprávě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), na kterou se níže v textu odkazuji, a která je k dispozici na ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 3.79 MB

Měřicí vůz stál od 15. září do 24. října u fotbalového hřiště. Místo bylo vybráno tak, aby byl zaznamenán stav přímo v obci a zároveň bylo bezproblémové připojení k třífázovému elektrickému proudu. Termín byl dán možnostmi ČHMÚ a stanoven tak, aby byla podchycena netopná i topná sezóna. To se ovšem podařilo jen zčásti, protože podzim 2023 byl mimořádně teplý. Do určité míry i díky tomu byly pro menší částice (PM2,5) zjištěny poměrně příznivé průměrné hodnoty. Ve srovnání s výsledky za stejné období z jiných stanic v našem kraji (4x v Brně, Kuchařovice u Znojma, Mikulov-Sedlec) měly Žabčice 5. pozici (1. místo znamená nejhorší stav, viz obr. 36). V chladnější dny byl však stav méně příznivý (srovnej obr. 16 a 24), z čehož lze usuzovat na zřetelný vliv domácích topenišť. Pro menší částice je stanoven limit jen pro roční průměrnou hodnotu, která je 20 μg.m-3. Tedy jen pro srovnání – v chladný večer ke konci měřicí kampaně byla zjištěna průměrná hodinová koncentrace 38,7 μg.m-3 (viz str. 19).

Jinak tomu bylo u větších částic (PM10), kdy se Žabčice v obdobném srovnání umístily na 3. místě (obr. 36 Zprávy) a výsledky byly horší než na stanici Tuřany (4. místo), která bývá brána jako referenční při rozptylových studiích v naší oblasti. Tyto studie jsou důležité pro posuzování vlivu provozů, zejména nově otevíraných. Znečištění většími částicemi bylo nejvyšší v teplé dny při vyšších rychlostech větru z jihozápadu, tedy ve směru od pískovny a polí. Přesnější rozlišení původu částice je však velmi obtížné vzhledem k tomu, že i půda polí v této oblasti je písčitá, což bylo ověřeno mikroskopickou analýzou vzorků jak prachových částic, tak vzorků z polí i pískovny.

Celkově z analýzy vyplývá, že v teplou část roku se na kvalitě ovzduší více projevují zdroje jako eroze půdy, zemědělství apod., v chladnou část roku vytápění v obci, zejména ve starých kotlech na pevná paliva. V absolutních číslech je však situace horší v zimní období – vliv sektoru domácností je významnější než vlivy v teplou část roku, navíc jsou vytápěním produkovány zejména menší částice, které jsou z pohledu zdraví potenciálně nebezpečnější.

Měření ovzduší Žabčice 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 3.79 MB

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 33 °C 18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 28/17 °C
středa 24. 7. oblačno 25/14 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 23/14 °C

Svátek a výročí

Svátek má Magdaléna

Facebook

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4