Dobrý den, dnes je a svátek má

Historie

Historie

R. 1848 panství Židlochovice. Nejstarší zápis z r. 1356, jméno obce Zabczicz, r. 1373 Sabcycze. Žabčice leží jižně od krajského a okresního města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici na trati Brno - Břeclav. Obec byla od svého vzniku ve středověku malou rolnickou vesničkou. Patřila různým příslušníkům nižší šlechty. Později ji získaly šlechtické rody Žerotínů, Pernštejnů, Valdštejnů, Ditrichštejnů a nakonec větev rodu Habsbursko- Lotrinského. Posledním majitelem byl arcivévoda Bedřich. Po roce 1918 byl dvůr Žabčice zestátněn a od roku 1925 byl v rozloze 400 ha předán do správy Vysoké školy zemědělské v Brně a patří k ní dodnes, pod názvem Školní zemědělský podnik. V roce 1884 byla v obci otevřena železniční zastávka pro osobní dopravu. Ta umožnila občanům nacházet obživu v širším okolí a tím také nastal trvalý rozvoj obce.

Kulatý kopec dnes
Kulatý kopec dnes
Boží muka
Boží muka
Kaple Svatého Vavřince
Kaple Svatého Vavřince

Pamětihodnosti

Pahrbek zv. 'Kulatý kopec' ležící JZ od obce ve vzdálenosti 1 km. Byla zde ve středověku tvrz Koválov a u ní malá vesnička stejného jména s kostelíkem (podle zprávy z r. 1307). Avšak od r. 1510 se píše jen o zaniklé vsi Koválov. Archeologický výzkum zde přinesl zajímavé doklady o kostele a obyvatelích této tvrze i osadě.

Kulturní památky

Roku 1713 byla na dvoře žabčického statku postavena velká sýpka, která dodnes slouží různým způsobem svému účelu . Uprostřed obce byla v roce 1883 vystavěna kaple sv. Vavřince. Významnou kulturní památkou je i Boží muka, u které není bohužel blíže určeno stáří této stavby.
sýpka
sýpka
Sýpka
Sýpka
Sýpka MZLU
Sýpka MZLU
Boží Muka
Boží Muka
Půda (192.8 kB)
Přízemí (216.6 kB)
1. NP (274.0 kB)
2. NP (252.2 kB)
3.NP (150.5 kB)
3D JV (504.8 kB)
3D JZ (485.1 kB)
3D na titulku (829.9 kB)
3D severní (645.7 kB)
3D SV (1.2 MB)
3D SZ (1.4 MB)
A Řez A-A´ (59.2 kB)
Situace (6.0 MB)

Osobnosti

Páter Vojtěch Slouk ( 15.5.1825 - 2.3.1898) - rodák ze Žabčic, jako podučitel vstoupil do rajhradského kláštera, byl vysvěcen za kněze, zabýval se jako samouk mechanikou, malováním, hudbou, vyšíváním bohoslužebných zdobených přikrývek a kněžských rouch. Sestrojil světové hodiny a velikou otáčející se zeměkouli, jež dodnes zdobí hlavní sál knihovny v Rajhradském klášteře.

Historie ve fotografii

Obec Žabcice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti