Dobrý den, dnes je a svátek má

Základní informace

Adresa:

Obec Žabčice
Kopeček 4
664 63  Žabčice

Telefon:
+420 547 231 602
+420 547 234 416

Fax:
+420 547 231 602


Starosta:
Ing. Jakub Coufalík [starosta@zabcice.cz]
mobil: 739 676 273

Místostarostka:
Ing. Bc. Iveta Jandová [mistotarostka@zabcice.cz]

Referentka:
Dagmar Lízalová [referentka@zabcice.cz]

Účetní:
Jana Horváthová [ucetni@zabcice.cz]

Adresa pro doručování písemností
v analogové podobě:    Kopeček 4, 66463 Žabčice  


Úřední hodiny 
Obecního úřadu a podatelny:     

Pondělí 7.00 – 11.30 hodin, 13.30 - 17.00 hodin
Středa   7.00 – 11.30 hodin, 13.30 - 17.00 hodin


ID Datové schránky:
  hzwb22m

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých je zjištěn škodlivý kód:       
Je-li možné zjistit z doručeného dokumentu v digitální  podobě obsahujícího škodlivý kód adresu odesílatele, odešle se na tuto adresu vyrozumění o jeho zjištění,  popřípadě o zničení dokumentu.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu: 
Je-li možné zjistit z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu odesílatele, vyrozumí se odesílatel o vadě a stanoví se další postup pro její odstranění.
Pokud nelze zjistit odesílatele nebo  nelze odstranit vadu, dokument se dále nezpracovává.

Radnice

Nahoru
Obec Žabcice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti